Gold Label

RHP

V Nizozemsku je nadace RHP odpovědná za certifikaci substrátů pro spotřebitele i odvětví zahradnictví. Koupíte-li si substráty s certifikátem RHP, je garantován celý proces od základních materiálů, přes výrobu až po skladování. Existují dvě hlavní označení RHP, jedno pro spotřebitele a jedno pro odvětví zahradnictví. Společnosti, které jsou nositelem označení certifikátu RHP Horticulture, musejí být ověřovány certifikačním institutem. S akreditací pro značku kvality RHP je jediným certifikačním institutem ECAS. Požadavky na produkty jsou takové, aby splňovaly potřeby a náměty profesionálních pěstitelů.

Substráty a složky substrátů, které nesou značku kvality RHP Horticulture, splňují nejvyšší chemické a fyzikální požadavky a neobsahují plevel ani patogenní zárodky. To vše je pro pěstitele zárukou bezpečné a spolehlivé aplikace. Značka kvality RHP zaručuje kvalitu, stabilitu a jistotu úrody.

www.rhp.nl