Inledning

Välkommen till Gold Label. Vi har varit marknadsledande inom tillverkning av substrat i Holland i många år. Vi är ett familjeägt företag med anor från tre generationer.

Gold Label Special Mix-substrat har en lång historia av innovation, produktutveckling och kvalitetscertifiering. Våra professionella substrat och näringsämnen är resultatet av såväl användandet av de finaste materialen på marknaden som att lyssna på återkopplingen från våra kunder. Vi kommer att fortsätta uppfinna och utveckla våra produkter när marknaden förändras så att de uppfyller förväntningarna hos vår globala kundbas.

Kommersiella odlare över hela världen erkänner Gold Label som världens ledande substratoch näringsämnestillverkare. Vi garanterar att varje påse Gold Label-subtrat i varje parti har kvalitetskontrollerats och provats innan försäljning.

Gold Label handlar om kvalitet. Ett dåligt substrat kan orsaka stor skada. Våra kvalitetssubstrat är inte bara RHP-certifierade, vi är också den enda torvsubstrattillverkaren som också har en KIWAcertifiering. Trädgårdsodlare litar på Gold Label substrater och näringsämnen. Det är därför proffs föredrar våra substrat.

Instagram