Gold Label

Hydro

Gold Label Hydro lättklinkerkulor har ett mycket solitt yttre keramikskikt, som begränsar upptagningen av vatten. Kulorna är idealiska för hydrokulturodling med intensiv bevattning. Observera att även om kulorna har mycket hög densitet så kan de flyta i ebb och flod-system. Vi rekommenderar system med vattning ovanifrån för Hydro. För ebb och flod-system rekommenderar vi användning av våra Gold Label Hydrocorn-kulor. Eftersom kulorna är runda och har en mycket enhetlig form lämnar de gott om plats för luft i rotsystemet. Kulornas släta och jämna utformning gör det svårare för rötterna att fastna, vilket underlättar rengöring och återanvändning av substratet.

Nutrients: