Kiwa

Kiwa är ett globalt verksamt kvalitetssäkringsföretag som assisterar organisationer med omfattande certifieringsprocedurer. Special Mix är det enda torvsubstratet med Kiwa-certifiering. Kiwa gör regelbundna inspektioner av alla anläggningar och kontrollerar produktionsmaterialet för att säkerställa konstant hög kvalitet.

www.kiwa.nl