Gold Label

80/20 Mix

Gold Label Hydrocorn och Coco är en perfekt blandning för högvattenskapacitet, lägre vattningsfrekvens och bättre rotning. Vi använder 8-16 mm Hydrocorn från Gold Label och den renaste Gold Label Coco för att ge dig ett perfekt ebb-och-flododlingssubstrat som också fungerar bra i alla krukbaserade system. Mixen 80/20 tillåter dig att mata mer sällan än en ren Hydrocorn men oftare än 60/40. Detta ger dig en buffert beträffande vattningstider men låter dig fortfarande mata regelbundet utan risk för övervattning.

Nutrients: