Gold Label

Special Mix Light

Gold Label Special Mix Light är för odlare som föredrar att själva tillsätta näringsämnena under hela cykeln. Den är tillverkad av samma högkvalitativa svenska vita jungfruliga torv som Special Mix, bara med färre tillsatta näringsämnen. Den lägre koncentrationen av näringsämnen möjliggör snabb rotbildning och en perfekt start för din gröda. Du kan använda Special Mix Light med antingen mineraliska eller organiska näringsämnen.

Nutrients: