Gold Label

Ultra pH-

Gold Label Ultra pH- är en universalsyra för justering av pH-nivåer för näringslösningar. Den innehåller en balanserad blandning av fosforsyra, salpetersyra och svavelsyra. Tillsätt sist till din näringslösning, minska pH försiktigt och stegvis samt rör om väl före mätning Använd Ultra pH- under vegetations- och blomstringsperioden.

Rekommenderas för alla Gold Label-substrat

Analys Ultra pH-:

Salpetersyra: 9,8%, fosforsyra: 7,4%, Svavelsyra: 5,6%,
ADR 8 UN 2031 1805 1803: Innehåller salpetersyra 39% (HNO3),
fosforsyra 59% (H3PO4), svavelsyra 45% (H2SO4), OO-vatten.