Gold Label

Additives & Adjustment

För alla våra tre näringsämneslinjer har vi bara 4 tillsatser:

Med de här tilläggskomponenterna kan du ge din gröda exakt vad den behöver under alla utvecklingsfaser.

Gold Label Roots är en högkoncentrerad rotoch tillväxtstimulator med biologiska extrakt av kelp, humossyror och högkvalitativa aminosyror. Använd Gold Label Roots för plantor och sticklingar genom tillväxtens vegetationsfas.

Gold Label Ultra Mg är ett kväve-/magnesiumtillskott för alla plantutvecklingsstadier. Den innehåller högkvalitativt magnesiumkelat som enkelt tas upp av din gröda i ett brett pH-spann. Använd kontinuerligt på inaktiva substrat och som en påfyllning på torv- och kompostsubstrat.

Gold Label Ultra PK är en blomningstillsats baserad på avancerade polyfosfater och kelaterade spårämnen. Användning i kombination med alla Gold Labelbasnäringsämnen. Gold Label Enzymes är en professionell högkoncentrerad enzymtillsats baserad på naturliga enzymer. Använd Enzyme Gold Label en gång i veckan, 0,1 ml/lite eller enligt utfodringsschema.

Näringsämnesjusterare

Gold Label pH- är en universalsyra för justering av pH-nivåer för näringslösningar. Tillsätt sist till din näringslösning, minska pH försiktigt och stegvis samt rör om väl före mätning. Används under vegetations- och blomstringsperioden.