Gold Label

Gold Label Coco

Gold Label Coco är ett professionellt utformat mineralbaserat tvåkomponents växtnäringsämne för vegetations- och blomningsfasen på kokossubstrat. Tillsätt Soil A & B i lika stora mängder, 0,5-2 ml/ liter enligt näringsschemat eller till önskat EC värde. Den kelaterade mikroelementen garanterar optimal tillgänglighet i ett brett pH-spann. Kombinera aldrig oblandade näringsämnen, blanda alltid i vatten. Skaka flaskorna före användning, förvara i rumstemperatur. Optimerad för Gold Label Coco-substrat.

Användning i kombination med Gold Label Roots, Ultra Mg och Ultra PK för optimalt resultat.

Rekommenderade substrat:

Garanterad analys Coco A:

Totalt Kväve N (NO3 3,8%, NH4 0,2%): 4%,
Kalium K (K2O): 3%, Ca (kelaterad EDDHMA): 4,4%,
Fe (50% kelaterad EDDHMA): 0,048%,
B (kelaterad EDDHMA): 0,004%, Cu (kelaterad EDDHMA): 0,002%,
Mn (kelaterad EDDHMA): 0,011%, Mo: 0,002%, Zn: 0,002%

Garanterad analys Coco B:

Totalt Kväve N (NO3 1%, NH4 0,2%): 1,2%,
fosfat P (P2O5): 3%, Kalium K (K2O): 4%,
Mg (kelaterad EDDHMA): 2%, B: 0,0054%,
Cu: 0,002%, Mn: 0,0095%, Mo: 0,0025%, Zn: 0,0057%