Gold Label

Gold Label Hydro

Gold Label Hydro är ett professionellt utformat mineralbaserat tvåkomponents växtnäringsämne för vegetations- och blomningsfasen på hydrosubstrat såsom expanderad lersmåsten (Golden Label RHP Hydrocorn) och stenull.Tillsätt Soil A & B i lika stora mängder, 0,5-2 ml/liter enligt näringsschemat eller till önskat EC värde. De kelaterade mikroelementen garanterar optimal tillgänglighet i ett brett pH-spann. Kombinera aldrig oblandade näringsämnen, blanda alltid i vatten. Skaka flaskorna före användning, förvara i rumstemperatur. Optimerad för substraten Gold Label Singel och Mixed Hydro.

Används i kombination med Gold Label Roots, Garanterad analys Hydro A för optimalt resultat.

Rekommenderade substrat:

Garanterad analys Hydro A:

Totalt Kväve N (NO3 4%, NH4 0,2%): 4,2%, Kalium K (K2O): 3,5%,
Ca (kelaterad EDDHMA): 5%, Fe (50 kelaterad EDDHMA): 0,05%,
B (kelaterad EDDHMA): 0,005%, Cu (kelaterad EDDHMA): 0,002%,
Mn (kelaterad EDDHMA): 0,011%, Mo: 0,002%, Zn: 0,002%

Garanterad analys Hydro B:

Totalt Kväve N (NO3 1%, NH4 0,3%): 1,3%, fosfat P (P2O5): 3%,
Kalium K (K2O): 4%, Mg (kelaterad EDDHMA): 2,5%, B: 0,006%,
Cu: 0,002%, Mn: 0,0095%, Mo: 0,0025%, Zn: 0,0057%