Gold Label

Gold Label Soil

Gold Label Soil A & B är ett professionellt utformat mineralbaserat tvåkomponents växtnäringsämne för vegetationsoch blomningsfasen på torv- och kompostsubstrat.

Tillsätt Soil A & B i lika stora mängder, 0,5-3 ml/liter enligt näringsschemat eller till önskat EC värde. Kombinera aldrig oblandade näringsämnen, blanda alltid i vatten. Skaka flaskorna före användning, förvara i rumstemperatur. Optimerad för Gold Label Special Mix torvsubstrat.

Användning i kombination med Gold Label Roots, Ultra Mg och Ultra PK för optimalt resultat. 

Rekommenderade substrat:

Garanterad analys Soil A:

Totalt Kväve N (NO3 3%, NH4 0,2%): 3,2%,
Kalium K (K2O): 4,1%, Ca (kelaterad EDDHMA): 4,2%,
Fe (kelaterad EDDHMA): 0,037%

Garanterad analys Soil B:

Totalt Kväve N (NO3 1%, NH4 0,2%): 1,2%,
fosfat P (P2O5): 3%, Kalium K (K2O): 4%,
Mg (kelaterad EDDHMA): 2%, B: 0,0054%, Cu: 0,002%,
Mn: 0,0095%, Mo: 0,0025%, Zn: 0,0057%