Gold Label

RHP

I Nederländerna ansvarar RHP-stiftelsen för certifieringen av substrat till konsument och handelsträdgårdsodling. Om du köper RHPcertifierade substrat är hela processen från råmaterial till produktion och lagring garanterad. Det finns två huvud-RHP-märkningar - en för konsumenter och en för handelsträdgårdar. Företag som tilldelats RHP-handelsträdgårdsmärkningen måste ha verifierats av ett certifieringsinstitut (CI). ECAS är den enda CI med ackreditering för RHP-kvalitetsmärket. Kraven på produkterna är sådan att de uppfyller de krav och/eller frågor som ställs av professionella odlare.

Substrat- och substratkomponenter som bär RHP-kvalitetsmärket för handelsträdgårdsodling svarar mot de högsta kemiska och fysiska kraven och ogräslåga och fria från patogena bakterier. Allt för att garantera odlaren en säker och tillförlitlig användning. RHP-kvalitetsmärket garanterar kvalitet, stabilitet och grödsäkerhet.

www.rhp.nl